เช้าที่ตื่นมาพร้อมอารมณ์หมองๆ เหนื่อยหน่อยนะ ซักวันมันคงดีขึ้น และดีขึ้น
Selenophile🌒
โฆษณา