เหตุผลดีๆ ที่ทำให้คุณยังคงศรัทธาในศาสนา และศาสดาในศาสนาของคุณคืออะไรบ้างคะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ทำให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง และมีความสุขจากการลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อ้างอิงข้อมูลจาก Facebook
วิสุทธิญาโณ ภิกฺขุ
พบทางสว่างของชีวิต
4 ถูกใจ
182 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา