15 พ.ย. 2021 เวลา 01:58 • ความคิดเห็น
เหตุผลดีๆ ที่ทำให้คุณยังคงศรัทธาในศาสนา และศาสดาในศาสนาของคุณคืออะไรบ้างคะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ทำให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง และมีความสุขจากการลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อ้างอิงข้อมูลจาก Facebook
วิสุทธิญาโณ ภิกฺขุ
พบทางสว่างของชีวิต
โฆษณา