ยานยนต์แห่งอนาคตกับโอกาสการลงทุนในประเทศไทย
1
วันนี้ดิฉันมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโอกาสอันสดใสของอุตสาหกรรม “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (อีวี)” ในประเทศไทย และยุทธศาสตร์ของภาครัฐ รวมไปถึงบทบาทของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอีวี ที่ได้รับการบอกเล่าจากนายพีระวัฒน์ อัศวปรานี กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ผ่านรายการ MFA Update (https://www.facebook.com/fm88radiothailand/videos/4269202699783245/)
5
ภาพจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
การมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้มีความสำคัญเพียงใด?
“สำคัญมาก” ท่านกงสุลใหญ่ฯ ตอบทันที พร้อมขยายความว่า เนื่องจากอุตสหากรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ อีวี จะมีความสำคัญต่ออนาคตไม่ใช่แค่ในมิติเศรษฐกิจ แต่รวมไปถึงมิติธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วย
4
...อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (อีวี) จะกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง
และยังเป็นการผลักดันโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) ของรัฐบาลไทยด้วย...
1
และได้เล่าจากประสบการณ์ของท่านว่า เดือนเมษายนปีที่แล้วที่ได้มีโอกาสไปหนิงเต๋อ (Ningde) ซึ่งเป็นเมืองที่ยากจนที่สุดในมณฑลฝูเจี้ยน ที่นี่พึ่งพาการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูง แต่ทุกวันนี้มีพัฒนาการแตกต่างไปอย่างมาก เนื่องจากเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้วได้มีการส่งเสริมการปฎิรูปอุตสาหกรรม ทำให้หนิงเต๋อหันมาเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียวมากขึ้น
1
ตอนนี้หนิงเต๋อถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดของจีน โดยมีบริษัทระดับแถวหน้าของโลกโอเปอร์เรตอยู่ในพื้นที่ อย่าง บริษัท Contemporary Amperex Technology (CATL) ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเจ้าใหญ่ของโลก (๑ ใน ๔ ของตลาดโลก) และในปีนี้มีการคาดการณ์ว่า GDP ของหนิงเต๋อจะขยายตัวถึงร้อยละ ๙ มูลค่ารวมกว่า ๕.๕ พันล้านหยวน หรือประมาณ ๒.๘ หมื่นล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความสำคัญว่านโยบายอุตสาหกรรมลักษณะนี้จะสามารถช่วยขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้
4
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ท่านกงสุลใหญ่เล่าว่า คนไทยน่าจะไม่รู้ว่าประเทศเราเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่บรรจุอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมนี้ รวมไปถึงการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลและดำเนินการในด้านนี้โดยตรงด้วย ท่านกงสุลใหญ่ย้ำว่าเรากำลังมาถูกทาง เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของไทยมีความแข็งแกร่งมาก โดยไทยจัดอยู่ในอันดับ ๑ ในอาเซียน อันดับ ๕ ของภูมิภาคเอเชีย และอันดับ ๑๑ ของโลก ไทยเป็นฐานการผลิตที่หลายประเทศเลือก อย่างเช่น ญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา
1
ประเทศอื่นในอาเซียน ได้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือไม่? และพัฒนาไปถึงไหน?
ทุกประเทศในอาเซียนได้เบนเข็มไปตามกระแสของโลกด้วยการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสีเขียวให้มากขึ้น เพื่อที่จะเป็นการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ประเทศที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ คือ อินโดนีเซีย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีแร่ธาตุที่สำคัญในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นเรื่องท้าทายอย่างมากในการแข่งขันกับอินโดนีเซียในด้านนี้
1
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ได้ลงทุนอย่างมากในด้านการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และแบตเตอรี่ เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าจะสามารถแข่งกับตลาดจีนได้ และมีที่ยืนในตลาดโลก หากเรามองปัจจัยการผลิตจริง ๆ จะเห็นได้ว่ามี ๒ องค์ประกอบหลัก คือ แบตเตอรี่ที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์ และ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เป็นเหตุให้ผู้ผลิตลงทุนอย่างมากในด้านการวิจัยค้นคว้า และการพัฒนา เพื่อจะออกแบบแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น ไม่ต้องชาร์จบ่อย ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะอากาศแบบใดก็ตาม
1
ภาพจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประเทศไทยต้องทำอย่างไรถึงจะสามารถสู้กับประเทศอื่นได้?
รัฐบาลไทยได้มีการสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยตั้งเป้าว่า การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐ ภายในปี ๒๐๒๓ และหากประเทศไทยอยากจะคงสถานะผู้นำด้านการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ในภูมิภาค ภาครัฐต้องช่วยเพิ่มความต้องการในการซื้อ ลดหย่อนภาษี และเพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคให้ซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ส่วนผู้ผลิตก็ต้องทำให้สามารถชักชวนผู้ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น
3
ท่านกงสุลใหญ่ทิ้งท้ายว่า ถือเป็นหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่จะส่งเสริมและผลักดันทุกอุตสาหกรรมของไทย รวมถึงเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยให้กับนักลงทุนต่างชาติ เพื่อให้ไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ โดยเมื่อเดือนเมษายนของปีที่แล้ว ท่านกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญชวน บริษัท Contemporary Amperex Technology (CATL) และบริษัท Shanghai Automobile International Cooperation (SAIC) มาลงทุนในไทย และเมื่อ ๒ เดือนก่อน ในการสัมมนาออนไลน์ ได้เชิญชวนนักลงทุนชาวจีนจากมณฑลฝูเจี้ยนและเจียนซีมาลงทุนในด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าใน EEC ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยหวังว่าการลงทุนจากจีนจะสามารถช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ได้
1
นางสาวพัณณ์ชิตา โชติจินตนาทัศน์
เจ้าหน้าที่ประมวลและวิเคราะห์ข่าว
กรมสารนิเทศ
1
42 ถูกใจ
70 แชร์
8.8K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 42
    โฆษณา