16 พ.ย. 2021 เวลา 05:44 • ความคิดเห็น
พูดตรงไม่จำเป็นต้องไม่พูดดี พูดตรงแต่ฝช้คำพูดที่เหมาะสมจะก่อให้เกิดกาเปลี่ยนแปลง หลายคนชอบพูดว่า ขั้นก็เป็นคนตรงๆแบบนี้แหละ แล้วนึกจะพูดอะไรก็พูด พอเพื่อนพูดตรงบ้างก็ไม่พอใจ ต้องระวังครับ
โฆษณา