ควรแก้ที่ต้นเหตุค่ะ ก่อนที่คนหนึ่งคนจะได้บวช ถ้าปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎที่วางไว้แต่เดิม ปัญหาจะลดน้อยลง มากเลยค่ะ 👇👇👇
การอุปสมบทวิธี แบบคณะธรรมยุต
3 ถูกใจ
94 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...