16 พ.ย. 2021 เวลา 08:36 • การเมือง
ที่ผมเคยเจอนะครับ พระสงฆ์จะมีอยู่ 3 แบบ
แบบที่1 คนรวยที่ละทางโลกแล้ว ไม่นำพา ไม่ยึดติดวัตถุสิ่งของ
แบบที่ 2 คนธรรมดาที่อยากศึกษาธรรมะ
แบบที่3 คนธรรมดาที่อยากเลื่อนฐานะทางสังคม
แบบที่3นี่ละครับที่นำปัญหามาให้สังคมเป็นอย่างมาก
พูดง่ายๆบวชเพราะหนีความยากจน บวชเพื่อให้คนได้กราบไหว้ บวชจะได้มีกิน มีคนใส่บาตร ไม่ต้องทำงาน
มีพระบางรูปยังทำตัวเสื่อมเสียที่เป็นข่าวเช่น เอาข้าวถุงแกงถุงที่ประชาชนใส่บาตรด้วยความศรัทธา เอากลับไปขายแม่ค้าเพื่อเอาเงิน บางรูปเอาเงินทองของวัดมาเป็นของตนเอง บางรูปเอาเงินทองไปเลี้ยงญาติพี่น้อง ซ้ำร้ายบางรูปเอาเงินไปเลี้ยงสีกา มีเมียสะอีก คนพวกนี้บาปหนาหากินกับผ้าเหลือง
..บางรูปมีเดินไปขอปัจจัยจากร้านค้าเอาดื้อๆ เหมือนบังคับเจ้าของร้านไปในตัวว่าต้องถวายพระนะ พระอยากฉัน ทั้งที่เลยเวลาบิณฑบาตรมาแล้ว ซึ่งการใส่บาตรหรือการถวายปัจจัยต่างๆควรให้พุทธศาสนิกชนถวายด้วยความศรัทธา
โฆษณา