...การประพฤติตัวไม่เหมาะ 😩ที่จริงมีให้เห็นทุกวงการนะครับ เหรียญมีสองด้านเสมอ อะไรที่ไม่เหมาะสมจะค่อย ๆ ถูกลบออกไปเอง😷😱
...หากเราเป็นพุทธศาสนิกชน ไม่ยาก!!ที่จะแยกออก ระหว่างศรัทธา กับ การประพฤติตัวไม่เหมาะ ที่เป็นเรื่องเฉพาะตัว 🧐🧐ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนา เพราะศาสนาสอนให้เป็นคนดี ไม่ใช่สอนให้เป็นคนไม่ดี
2 ถูกใจ
89 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...