16 พ.ย. 2021 เวลา 09:32 • ความคิดเห็น
ส่วนตัวเลือกคบทั้งคู่ จึงแนะนำให้คบหาไว้ทั้งสองคนค่ะ
เพื่อนที่พูดตรง ทำให้เรารู้ว่าเขาเป็นคนจริงจัง และจริงใจ เราอาจช่วยเตือนสติในเรื่องการใช้คำพูดของเขาได้ คนลักษณะนี้คือคนมุ่งงานไม่มุ่งความสัมพันธ์กับผู้คน (Task–Oriented) สนใจความรู้สึกคนน้อย ไม่สนใจเรื่องสัมพันธภาพ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนที่พูดตรง นึกจะพูดอะไรตรงๆก็พูดออกไป โดยขาดความยั้งคิด บางครั้ง "ตรงเกินไป กลับหักหาญทำลาย" สร้างความเสียหายได้
เพื่อนที่พูดดี แต่ "แฝง" ไว้ด้วยคำลวง ทำให้เรารู้ว่าเขาเป็นคนที่ต้องการเพื่อนมาก เขาอยากเอาอกเอาใจผู้ฟัง เขาเก่งในการอ่านใจผู้ฟัง เราอาจช่วยเตือนสติเขาในเรื่องการใช้คำพูดเพื่อให้ได้งานได้ด้วยเช่นกัน คนลักษณะนี้คือคนมุ่งคนสูง (Country Club) ไม่คำนึงเรื่องงาน เน้นการพูดเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ฟัง และก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนที่พูดดี แต่แฝงไว้ด้วยคำลวง นึกจะพูดคำลวงใดก็พูดเรื่อยเจื้อยออกไป โดยขาดความยั้งคิด บางครั้งอาจสร้างความเข้าใจผิด จนส่งผลเสียหายได้
สุภาษิตไทยโบราณ จึงมีคำสอนเรื่องการพูด อาทิ พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง, จำศีลเอาหน้า ภาวนาโกหก, ปั้นน้ำเป็นตัว, เด็กเลี้ยงแกะ ฯลฯ
โฆษณา