มีบัญชีอยู่แล้ว?
นักเทรดต้องรู้ !! กำไรจากคริปโท เสียภาษีอย่างไร ?
1
สินทรัพย์ดิจิทัล คืออะไร ?
สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
Cryptocurrency คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ สิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE)
Digital Token คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใดๆ หรือการได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง
1
Cryptocurrency เสียภาษีหรือไม่ ?
กำไรจาก Cryptocurrency ต้องเสียภาษี ดังนี้
1. ภาษีเงินได้
กำไรจาก การถือครอง หรือครอบครองโทเคนดิจิทัล และการขายคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล
2
• ถือเป็นเงินได้ จึงต้องเสียภาษี ตามมาตรา 40(4)(ซ) และมาตรา 40(4)(ฌ) ตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ 2561
• ไม่สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในการคำนวณภาษีได้
2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ผู้จ่ายต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% เมื่อมีการจ่ายส่วนแบ่งกำไร หรือเกิดกำไรจากการขาย
• เช่น แลกเปลี่ยนซื้อขาย Bitcoin ได้กำไร 100,000 บาท
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 15% = 100,000 x 15%
= 15,000 บาท
ดังนั้น จะเหลือกำไร = 100,000 - 15,000
= 85,000 บาท
• การหักภาษี 15% ไม่ได้ถือว่าเป็น final tax แม้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แล้ว แต่ก็ยังต้องนำเอาส่วนแบ่งกำไร หรือกำไรจากขายที่เกิดขึ้นมายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย และหักค่าใช้จ่ายไม่ได้
1
หากมีรายได้อยู่ที่ 500,000 บาท (หักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนแล้ว) จะต้องนำกำไรจาก Bitcoin มารวมกับรายได้ด้วย ดังนั้น เงินได้สุทธิที่จะต้องนำไปคำนวนเพื่อเสียภาษี 500,000 + 100,000 = 600,000 บาท
กำไรจากคริปโท เสียภาษีอย่างไร ?
1. ถ้าขายสินทรัพย์ดิจิทัล แล้วได้กำไรจากการขาย จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% (ตามมาตรา 40(4)(ฌ), 50(2)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร)
1
เช่น ขายคริปโทเคอร์เรนซีได้กำไร 100,000 บาท จะถูกหักภาษี 15,000 บาท
ดังนั้น จะเหลือกำไรที่ได้รับคือ 85,000 บาท
2. กำไรที่ได้รับจากส่วนแบ่งในการถือครอง หรือปันผล จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% (ตาม 40(4)(ซ), 50(2)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร)
เช่น ได้เงินปันผล 10,000 บาท จะถูกหักภาษี 1,500 บาท
ดังนั้น จะเหลือเงินปันผลที่ได้รับคือ 8,500 บาท
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 พบกับ
แนวทางการจัดทำบัญชี-ภาษีอากร สำหรับการลงทุนใน Cryptocurrency
สนใจอบรม คลิก https://bit.ly/3kjbIG3
ออนไลน์ผ่าน ZOOM คลิก https://bit.ly/3knPV02
#Dharmniti #ธรรมนิติ #crypto #ภาษี #tax
Wara
ทีกำไรขอแชร์ ทีขาดทุนไม่เห็นแชร์ด้วยเลย
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  วิจัยชี้ 69% ของลูกจ้างในไทยยอมไม่ขึ้นเงินเดือนและไม่เลื่อนตำแหน่ง ไมเคิล เพจ เผย69% ของลูกจ้างในประเทศไทยยอมไม่ขึ้นเงินเดือนและไม่เลื่อนตำแหน่งเพื่อสมดุลชีวิตที่ดีขึ้น ขณะที่ 82% ต้องการทำงานในรูปแบบผสมผสานทั้งจากการทำงานที่บ้านและที่ทำงาน
  กองทรัสต์ SPRIME เดินหน้าลงทุนเพิ่มเติม ใน 2 โครงการคุณภาพ บนทำเลศูนย์กลางธุรกิจ SPRIME x ลงทุนแมน
  วิชารักษาคนเก่ง เมื่อตอนผมทำงานใหม่ๆ อดีตนายกอานันท์ ปันยารชุน เป็นบุคคลที่โดดเด่น มีความเก่งกล้าสามารถ ตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาด เคยทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตอนที่คุณอานันท์ไปรับตำแหน่งให้บริษัทสหยูเนี่ยนในสมัยนั้นก็เป็นที่ฮือฮาว่าสหยูเนี่ยนโชคดีที่ได้คนอย่างนายกอานันท์ไปทำงาน
  Tesla เลิกจ้างพนักงาน ที่ทำงานด้านระบบขับขี่อัตโนมัติ เกือบ 200 คน และปิดสำนักงานในรัฐแคลิฟอร์เนีย สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า Tesla ได้เลิกจ้างพนักงานเกือบ 200 คน ซึ่งเป็นพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับระบบ Autopilot หรือระบบควบคุมการขับขี่อัตโนมัติ และจะทำการปิดสำนักงานในเมืองซานมาเทโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย ที่พวกเขาทำงานด้วย
  ดูทั้งหมด