ถ้าเป็นประสบการณ์โดยตรงเลย ไม่เคยเจอค่ะ มีแต่เห็นในข่าว
ความคิดส่วนตัว คิดว่าพระดีต้องมีมากกว่าพระไม่ดี ไม่งั้นพุทธศาสนาคงอยู่ไม่ได้ คงล่มสลายไปแล้ว แต่ความเคร่งครัดตั้งแต่การคัดเลือกผู้ชายเข้าบวชมีความหย่อนยาน, วัดมีมากเกินกว่าจะควบคุมดูแลได้ทั่วถึง, สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป รวมทั้งการเข้าถึงสื่อ(โซเชียล) ของพระสงฆ์ด้วย ฯลฯ
ถ้าเราศึกษาหาความจริงจากคำสอนของพระพุทธองค์ได้เอง และยึดมั่นในคำสอนนั้น ต่อไปหน้าที่ของพระสงฆ์ในการเผยแพร่พุทธศาสนาจะลดลง คงเหลือแค่หน้าที่ในการทำพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น
79 รับชม