16 พ.ย. 2021 เวลา 16:24 • ความคิดเห็น
คบทั้งสองคนค่ะ แค่เข้าใจธรรมชาติของเค้าเท่านั้นเอง ในดีมีเสีย ในเสียมีดี ไม่มีใครเลวทั้งหมดและไม่มีใครดีทั้งหมดค่ะ แม้แต่ตัวเราเองก็ตาม
โฆษณา