รณรงค์ให้ประชาชนเชียงใหม่
ฉีดวัคซีนให้ครบ 100%
: ฉีดวัคซีน
: สวมหน้ากากอนามัย
: เว้นระยะห่าง
: ล้างมือ
" คือทางรอดให้ชีวิตปลอดภัยจาก COVID-19 "
โดย อายุรแพทย์/กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ติดตามผ่านช่องทาง
Line@MedCMU : https://cmu.to/cJmXO
#คนเชียงใหม่ฉีดวัคซีน100%
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
1 แชร์
90 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา