17 พ.ย. 2021 เวลา 14:17 • ความคิดเห็น
ผมชอบคนตรงให้ถูกเรื่องมากกว่า ตรงทุกเรื่องก็ไม่ไหวนะ
ส่วนพวกแหล สอพลอ โลกสวยตลอดเวลา นี่คือคนแบบที่ผมเกลียดที่สุด แต่เห็นส่วนมากจะได้ดีนะ แสดงว่าคนส่วนมากคงชอบ
โฆษณา