ผมชอบคนตรงให้ถูกเรื่องมากกว่า ตรงทุกเรื่องก็ไม่ไหวนะ
ส่วนพวกแหล สอพลอ โลกสวยตลอดเวลา นี่คือคนแบบที่ผมเกลียดที่สุด แต่เห็นส่วนมากจะได้ดีนะ แสดงว่าคนส่วนมากคงชอบ
82รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...