ชอบตรงที่เจ็บแล้วจบคะ ไม่ชอบการเยียวยาด้วยคำโกหก
  • 1
โฆษณา