วันที่ดีที่สุดของชีวิตคือวันที่มี
"สติ" ถึงพร้อมและอยู่กับปัจจุบันได้
วันที่แย่ที่สุดของชีวิตคือวันที่ "ขาดสติ"
และใช้ชีวิตด้วยความประมาท
  • 2
โฆษณา