คนที่ตายไปหลายวันแล้วยังฟื้นได้เลยค่ะ
และการฟื้นจากความตาย เรียกว่าการเกิดใหม่ได้มั้ยคะ?
การระลึกชาติได้ของคน ก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ทั่วไป ลองศึกษาดูก็ได้ค่ะ
และเหตุการณ์ดังกล่าวมาข้างต้นนั้นสามารถเกิดได้กับคนทุกเชื้อชาติ ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าต้องนับถือศาสนาใดเลย
ไม่ว่าศาสดาของแต่ละศาสนาจะมีคำสอนที่แตกต่างกันไปอย่างไร
แต่ก็มีจุดประสงค์เดียวกันคือ
สอนให้เราเป็นคนดีมีชีวิตอยู่ด้วยการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
คำว่าจริงหรือปลอม ไม่มีค่ะ
มีแค่ความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป
ตามความเชื่อของแต่ละคนเท่านั้น
8ถูกใจ
1.3Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...