ความหมายไม่ต่างกันมากนัก
ตายแล้วไม่ได้เกิดคือ จำความทรงจำจากชาติที่แล้วไม่ได้
ส่วนเวียนว่ายตายเกิด คือวงเวียนวัฏจักของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
แต่ความทรงจำจากชาติก่อนจะหายไป
ก็เหมือนกับไม่ได้เกิด แต่เกิดใหม่เป็นอีกคนที่มีความทรงจำใหม่
1ถูกใจ
232รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...