วันที่ดีที่สุด ก็ทุกๆวันที่ยังมีลมหายใจนี่ล่ะ ทุกอย่างเริ่มจากตรงนี้ วันที่แย่ที่สุด มีวันเดียวพอแล้ว คือวันที่ไม่มีลมหายใจ ทุกอย่างสิ้นสุดทันที ของ่ายๆแค่หายใจ ยังทำไม่ได้เลยครับ
โฆษณา