ตายแล้วไม่เกืด แล้วสิ่งที่เกิดมาล่ะ มันมาจากไหน?
ผลที่เห็นอยู่นั้น ย่อมมีเหตุที่ทำให้เกิด
การเวียนว่ายตายเกิด มันอาจจะไม่ใช่จิตรู้สำนึกที่ถือว่าเราคือเรา แต่เป็นการเวียนว่ายของการแปรสภาพของสสารที่ประกอบเป็นเรา และแตกสลายไปเป็นรูปแบบอื่น วนไปมาอย่างนี้ไม่รู้จบ
เมื่อเราทึกทักว่า นี่คือตัวเรา ของเรา
เราก็จะจมอยู่กับความทุกข์ที่กาลเวลามอบให้
ทุกข์ที่เกิดจากสังขารที่สร้างขึ้นใหม่ และมีสภาพเสื่อมลงไป
ยิ่งครอบครองและยึดติดในสิ่งที่มันต้องมีการแปรเปลี่ยนตลอดเวลา เราก็ยิ่งทุกข์ตลอดขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
เราจะไปมัวเสียเวลาของชีวิตไปกังวลอยู่กับคำถามที่ว่า
  • เกิดมาทำไม
  • ตายแล้วไปไหน
  • ทำไมเลือกเกิดไม่ได้
ถ้าเกิดได้คำตอบขึ้นมา แล้วจะยังไงต่อครับ
ชีวิต ไม่ใช่ของเรา แต่เป็นโอกาสที่กาลเวลามอบให้เราเรียนรู้และค้นหาความจริงของชีวิต เพื่อถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้ชีวิตที่เกิดมาหลังจากที่เราจากไป ได้เห็นถึงความจริงของชีวิต ไม่ไปเสียเวลาไปหาคำตอบของคำถามที่มันไม่ได้สร้างสิ่งใดให้แก่ชีวิตเราเลย
4 ถูกใจ
162 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...