การให้...ถ้าเราให้ในสิ่งที่เรามีเพียงพอแล้วย่อมเป็นการให้ที่มีความสุขและได้กุศล..แต่ถ้าการให้ที่เรายังต้องใช้ต้องดิ้นรนมันก็เป็นการให้ที่ไม่ถูกต้องและไม่ได้กุศลเช่น..ไปกู้เงินเขามาเพื่อจะทำบุญหรือบริจาค
การรับ...ถ้าการรับในสิ่งที่เรายังไม่เคยมีไม่เคยได้ก็ย่อมจะมีความสุขเช่นกัน..แต่ถ้าเรามีอยู่แล้วเหลือๆแล้วเรายังรับมาอีกมันก็จะเป็นความโลภ
2 ถูกใจ
84 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา