ชอบความช่างสังเกตความเหมือน ความต่างนะคะ 😆
ที่เข้าใจส่วนตัวอยากแชร์ว่า
พุทธศาสนา บอกว่า เวียนว่ายตายเกิด ใช่นะคะ
ซึ่งท่านก็เรียนรู้ว่า ความเกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ ท่านเลยหาทางสู่ความดับทุกข์ คือไม่อยากเกิดแระ
ท่านเลยเดินทางไป “สู่ความไม่เกิด=ไม่ทุกข์ หรือ ความดับทุกข์ หรือ ปรินิพพาน
อันนี้ที่เข้าใจนะ
แต่ก็ไม่รู้นะคะ จำตอนเกิดกับตายไม่ได้เหมือนกัน5555 แล้วก็ยังเกิดอยู่
136รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...