การได้พบ "กัลยาณมิตร"
ถือเป็นสิ่งอัศจรรย์อย่างหนึ่งของชีวิต
7 ถูกใจ
450 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...