20 พ.ย. 2021 เวลา 16:08 • ความคิดเห็น
สำหรับผมคือทุกสิ่งที่ผมได้พบเจอ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ ผู้คน สถานที่ ช่วงเวลาต่าง ๆ ทั้งช่วงเวลาที่มีความสุขและทุกข์ ทั้งช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทั้งหมดนี้คือความมหัศจรรย์ของผม :)
โฆษณา