เห็นสัจธรรมของชีวิต คนรอบข้างเริ่มจากไป ร่างกายเสื่อมโทรมตามอายุ เห็นทุกข์โทษภัย จากการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย พลัดพราก สูญเสีย และจำเป็นต้องรู้เรื่องกฏแห่งกรรม เพราะชีวิตหลังความตาย มี สุขคติภูมิ และ ทุคติภูมิ
  • 1
โฆษณา