22 พ.ย. 2021 เวลา 01:14 • ไลฟ์สไตล์
เข้ากรุงเทพสองวันสองคืน น้ำหนักขึ้นหนึ่งกิโล.... สงสัยมากว่าที่ขึ้นมันเพราะอาหารหรืออากาศของกรุงเทพที่หายใจเข้าไป 😭😭😭?
คำถามนี้ถูกลบ
อาหารแหละ😆
โฆษณา