เมื่อคุณได้ยินคำว่าพระเจ้า คุณนึกถึงข้อใด ระหว่าง ก.ชายชรา ข.หญิงชรา และด้วยเพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้นคะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ชายชรา สงสัยเป็นภาพจำในภาพยนต์ 🤣
  • 1
โฆษณา