เป็น James Bond ได้ใช้สติปัญญาหาทางแก้ปัญหา ส่วน Mr. Bean ได้แต่ปัญญาอ่อนไปวันๆ 😁
1 ถูกใจ
91 รับชม
  • 1
    โฆษณา