การได้เกิดเป็นคน แก่ เจ็บ ตาย การได้รู้จัก รัก โลภ โกรธ หลง การได้มีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้รู้จักผู้คนโดยไม่รู้ว่าจะเข้ากันได้ไหม การได้มีเพื่อนร่วมเป็น ร่วมตาย ทั้งๆ ที่เกิดมาไม่เหมือนกัน การได้มีความรู้สึกรัก โดยไม่สามารถบอกเหตุผล หรืออธิบายได้ แค่นี้ก็เป็นความมหัศจรรย์แล้ว
2 ถูกใจ
94 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา