22 พ.ย. 2021 เวลา 08:13 • ความคิดเห็น
การได้เกิดเป็นคน แก่ เจ็บ ตาย การได้รู้จัก รัก โลภ โกรธ หลง การได้มีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้รู้จักผู้คนโดยไม่รู้ว่าจะเข้ากันได้ไหม การได้มีเพื่อนร่วมเป็น ร่วมตาย ทั้งๆ ที่เกิดมาไม่เหมือนกัน การได้มีความรู้สึกรัก โดยไม่สามารถบอกเหตุผล หรืออธิบายได้ แค่นี้ก็เป็นความมหัศจรรย์แล้ว
โฆษณา