22 พ.ย. 2021 เวลา 09:58 • ความคิดเห็น
💌"การฝึกฝนตน..ให้จิตใจสงบอยู่กับลมหายใจ..มีสติปัญญารู้ตัวเสมอ..ในทุกวัน คือ การมีความมหัศจรรย์ในการมีชีวิตอยู่"😘
โฆษณา