💌"การฝึกฝนตน..ให้จิตใจสงบอยู่กับลมหายใจ..มีสติปัญญารู้ตัวเสมอ..ในทุกวัน คือ การมีความมหัศจรรย์ในการมีชีวิตอยู่"😘
  • 5
โฆษณา