22 พ.ย. 2021 เวลา 14:57
เริ่มต้นจากการโกหก
ที่เหลือก็คือความจริงใจแบบสกปรกสินะ
พอแล้ว.
โฆษณา