22 พ.ย. 2021 เวลา 15:43 • ความคิดเห็น
พออายุมากขึ้น กับดักก็พังทลายไปหมด
มุ่งพัฒนาตนเองในเรื่องของจิตใจมากกว่า ไม่ให้ค่ากับพวกวัตถุนิยมแล้วค่ะ เหนื่อย
(แต่ก็ยังดูแลสุขภาพกายคู่ไปด้วยนะคะ ไม่ถึงกับปล่อยตัว) 😊
โฆษณา