มีบัญชีอยู่แล้ว?
1) ผมมองว่าไม่ว่าเราจะเป็น optimism หรือ pessimism ก็ตาม มันเป็นเรื่องของกระบวนการคิดและวิธีมองโลกซึ่งจะส่งผลถึงการกระทำในที่สุด แต่ข่าวดีคือ กระบวนการคิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่มากขึ้น
ข้อมูลที่มากขึ้นดังกล่าวมาจากการที่เราลงมือรับผิดชอบ (taking responsibility) ต่อปัญหาหรือสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ เช่น คนสองคนมีปัญหาเดียวกันคือมีนำ้หนักเกิน และต้องการลดน้ำหนัก ถึงแม้ทั้งสองคนจะมองว่าการลดนำ้หนักเป็นเรื่องยากและอาจเป็นไปไม่ได้ แต่สุดท้ายก็มาถึงขั้นตอนที่ต้องลงมือทำ
โดยคนแรกเลือกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร และใช้วินัยในการออกกำลังกายเป็นเครื่องมือหลัก จนสามารถลดน้ำหนักได้ ส่วนอีกคนใช้ยาลดนำ้หนักที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย และไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารและการออกกำลังกายเลย จนในที่สุด นอกจากจะลดน้ำหนักไม่ได้แล้วยังมีอาการเจ็บป่วยจากการใช้ยาลดน้ำหนัก
ส่วนคนที่คิดบวกอย่างเดียวว่าสามารถลดน้ำหนักที่เกินได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว แต่ไม่มีกลยุทธ์ในการลงมือลดน้ำหนักอย่างจริงจัง การคิดบวกเพียงอย่างเดียวโดยปราศจากการลงมือทำ (execution) จึงไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักแต่อย่างใดเลย
2) ผมเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า
what you focus on expands
สมองของเรามีระบบหนึ่งที่เรียกว่า RAS
3) ถ้าคุณสนใจเรื่องการคิดบวกและการคิดลบที่มีเรื่องของการทำงานของสมองเข้ามาเกี่ยวข้อง มีหนังสือที่ผมยังไม่ได้อ่านแต่อยากจะแนะนำในที่นี้ครับ
Akaracla pormmawan
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นครับ
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  กรณีศึกษา Liberty Reserve ธุรกิจไอเดียดี แต่เจ้าของติดคุกหัวโต หากพูดถึงธนาคาร เราก็น่าจะนึกถึงสถานที่ปลอดภัย ที่จะช่วยรักษาเงินต้นของเราได้ แต่รู้หรือไม่ว่า ยังมีธนาคารอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ทำธุรกิจอยู่ในขั้วตรงกันข้าม เพราะมันถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงิน และโอนเงินผิดกฎหมาย
  EP5 ทำไมผู้บริหารองค์กรใหญ่ ต้องสวมหัวใจเถ้าแก่ | Executive Cafe องค์กรจะทำอย่างไร เพื่อไม่ให้กลายเป็นธุรกิจที่หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ (Risk Avoidance)!? . การปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความเป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneurship) ให้กับผู้บริหารในองค์กร เป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้บริหารที่จะนำพาองค์กรให้ปรับตัวได้ทันท่วงที และพร้อมรับมือกับทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ใน EP นี้ เชิญรับฟังแนวคิด และวิธีการ ปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นเจ้าของกิจการ ให้กับผู้บริหารในระดับต่างๆ . . Why should Corporate Leaders possess Entrepreneurship mindset?! How would corporates prevent an error trap of being a risk avoidance organization!? . Cultivating a consciousness of business ownership (Entrepreneurship) to executives in the organization is very important. Such kind of growth mindset will facilitate corporate leaders to be agile, and make decision in a timely fashion. In this EP, please listen to ideas and methods of cultivating business ownership consciousness to executives at various levels (English subtitles are auto- generated)
  ประมวลภาพเหตุการณ์ "น้ำท่วมกรุงโซล" น้ำท่วมใหญ่จากฝนตกหนักที่สุดในรอบ 80 ปี
  ภาพลักษณ์บวกลบในเกาหลีใต้ นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย
  ดูทั้งหมด