อะไรคือความฉลาด อะไรคือปัญญา มันต่างกันยั่งไง ความฉลาด กับ ปัญญา ?
คำถามนี้ถูกลบ
สำหรับเรา.. #ฉลาด คือการใช้..สิ่งที่..#ปัญญา..ไตร่ตรองมาแล้วไปทำ
 
#โง่..คือการกระทำโดยไม่มี...#ปัญญาคิดไตร่ตรอง...
  • 1
โฆษณา