ผมไม่แน่ใจนักว่า ชาวไทยจะจดจำ ชื่อ นามสกุล นี้ไปอีกนานเพียงใด...แต่ผมไม่มีวันลืมแน่นอน.....!!
  • 5
โฆษณา