24 พ.ย. 2021 เวลา 10:36
เวลาฟัง ผมจะทำอย่างอื่น กวาดบ้าน เช็ดโต๊ะ จัดของ หรือเปิดบทความอื่นอ่านไปพร้อมๆกัน และค่อยๆทำความเข้าใจคิดตามเนื้อหานั้น ครับ
โฆษณา