“ธรรมะเตือนตน” เขียนโดยคุณสมพงศ์ ฟังเจริญจิตต์ (สุวลี)
เป็นหนังสือที่ผู้เขียนมีเจตนาให้ผู้อ่านนำไปใช้ ไปเตือนตนเองบ่อยๆ เป็นวลีที่อิงหลักธรรมง่ายๆ แต่หากทำได้ ชีวิตจะมีคุณค่า มีคุณภาพ และมีความสุข
  • 2
โฆษณา