24 พ.ย. 2021 เวลา 13:24 • ไลฟ์สไตล์
ตื่นตี4จิบกาแฟ ฟังปฐกาถาธรรม ฟังข่าวสารบ้านเมือง ออกกำลังกาย พาน้องหมาไปทำธุระส่วนตัว หลังจากนั้นก็ค่อยอาบน้ำไปทำงานที่เรารัก
โฆษณา