24 พ.ย. 2021 เวลา 14:34 • การศึกษา
🇬🇧 7 vocabularies (you should know) from Netflix series: The Crown
📌 7 คำศัพท์ (ที่ควรรู้) จากซีรี่ย์ใน Netflix เรื่อง The Crown
.
✅ ใครที่ดูซีรีย์เรื่อง The crown จะรู้ว่ามีศัพท์เฉพาะที่ใช้ในราชวงศ์เยอะมาก ซึ่งวันนี้นำมาให้ท่องกัน 7 คำ
.
ไปดูกันค่า👇
.
1️⃣ Your Highness คำใช้เมื่อพูดกับกษัตริย์ บ่งบอกถึง rank หรือลำดับขั้นของบุคคลนั้น
➢ (I know what expected of us, Your Highness.)
.
2️⃣ Your Royal Highness คำใช้เรียกเมื่อพูดกับราชวงศ์ จะใช้พูดแค่กับครอบครัวของราชวงศ์ ห้ามใช้พูดกับพระราชินี
➢ (We express our sadness at the death of her royal highness Princess Margaret.)
.
3️⃣ Conspicuously(adv.) อย่างเห็นได้ชัด, เด่นชัด
▻ She had a conspicuously radiant presence.
.
4️⃣ Sovereign = ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการปกครอง
➣ The age of majority of the sovereign is eighteen.
.
5️⃣ Queen Consort มเหสีของกษัตริษย์ หรือ สมเด็จพระบรมราชินี
➣สามารถอยู่ในบริบทอื่นได้ เช่น Prince Consort เจ้าชายพระราชสวามี
.
6️⃣ Queen Dowager = มเหสีของกษัตริษย์ที่สวรรคต จึงเรียกว่าเป็น มหเสีหม้าย
➣The queen dowager gave orders to snuff out the crown prince.
.
7️⃣ Pageantry = การแสดงอันหรูหราเอิกเกริก
➣ They struggle to stay composed amid the pomp and pageantry. The Sun (2007)
The Crown Series
โฆษณา