เป็นการแสดงความสำคัญหรือให้เกียรติกับคนที่เรารู้จักหรือคนคุ้นเคยครับ อีกทั้งยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นกันด้วย
ผลซ่อนแอบที่ตามมาคือ ถึงวันเกิดเราคนที่เราสุขสันต์วันเกิดเค้าๆก็จะมาสุขสันต์วันเกิดเรากลับ
โฆษณา