จาก" ความรัก ความหลง ความศรัทธา ความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ ความไว้ใจ "
ความเชื่อบางอย่างเกิดจากสร้างขึ้นมา ไม่ใช่ความจริง บางอย่างใช้ใจล้วนๆในการเชื่อไม่ต้องการเหตุผล บางอย่างต้องการเหตุผลและเวลา
พระพุทธเจ้า ได้สอนถึงหลักความเชื่อ หรือกาลามสูตร ( หลักความเชื่อ 10 ประการ ) เป็นตัวตัดสินดังนี้
 • 1.
  อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามๆ กันมา
 • 2.
  อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา
 • 3.
  อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ
 • 4.
  อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์
 • 5.
  อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก
 • 6.
  อย่าปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมาน
 • 7.
  อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
 • 8.
  อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว
 • 9.
  อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้
 • 10.
  อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้ เป็นครูของเรา
2 ถูกใจ
163 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
 • 2
  โฆษณา