26 พ.ย. 2021 เวลา 13:11
เซลล์สุริยะโลหะทรานซิชันไดคัลโคเจไนด์ที่มีประสิทธิภาพ 5.1%
นักวิทยาศาสตร์ของสแตนฟอร์ดได้ประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดทรานซิชันเมทัลไดคัลโคเจไนด์ (TMD) ซึ่งอ้างว่าสามารถเอาชนะปัญหาทั่วไปของอุปกรณ์ PV ประเภทนี้ได้ ซึ่งเรียกว่าการตรึงระดับ Fermi พวกเขาใช้หน้าสัมผัสกราฟีนเพื... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา