คนผิดบางทีก็อายครับ บางคนก็หน้าด้าน ประมาณฉันไม่เคยทำอะไรผิด พูดอยากครับ มันอยู่ที่จิตใต้สำนัดและความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
...และการขอโทษบ่อยเกินไป มันก็ไม่ได้แสดงว่าจิตใจเราสูงส่ง ถ้าเราไปขอโทษผิดคน นั่นแสดงถึงความอ่อนแอและความบกพร่องของการเป็นผู้นำ
...เอาเป็นว่า ควรกล่าวคำขอโทษ เมื่อเราผิดจริงเท่านั่น
2 ถูกใจ
80 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...