เราเชื่อคนยาก แต่ถ้าได้เชื่อก็น่าจะมาจากเห็นด้วยตาตัวเองมากกว่า ป่าวว่ะ🤪
1 ถูกใจ
77 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา