27 พ.ย. 2021 เวลา 06:43 • ปรัชญา
อยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่การอยู่กับลมหายใจค่ะ เราไม่มีทางที่จะอยู่กับลมหายใจได้ทั้งวัน ชีวิตมนุษย์ในแต่ละวัน เกิด-ดับ ยิ่งกว่าจะหาอะไรเปรียบ กลายเป็นอดีตที่เราไม่รู้ตัว และไม่มีทางตามทัน เรารู้ตามทีหลังตลอด และเราต่างรอคอยผลของกรรม (การกระทำ) คำว่ากรรมในอดีตชาติ ก็คือเมื่อเสี้ยวนาโนวินาที(nano second) ที่แล้วลงไปทั้งหมด แล้วคุณคิดว่า มนุษย์คนหนึ่งจะรู้การเกิดดับล่วงหน้า (Forsee) ได้อย่างไร
อยู่กับปัจจุบันสำหรับมนุษย์คนหนึ่ง คือการมีสติว่า เช้าแล้ว เราตื่นแล้วนะ เรายังมีชีวิตนะ เราดื่มน้ำ 1 แก้วไปแล้วนะ จากนั้นเราไปเข้าห้องน้ำเพื่อขับถ่ายแล้วนะ จากน้ันเราเดินมาถึงห้องครัวแล้วนะ เรากำลังจะเตรียมอาหารเช้าอยู่นะ ...เรื่อยไปทีละขณะ (แต่จะสังเกตว่า "เรา" ยังมีคำว่า "เรา" คือมีอัตตาอยู่นะคะ)
พอถึงการงานที่จะต้องทำ ก็ไล่ทีละขณะดังว่า....นี่คือ Here and Now อย่างแท้จริงค่ะ
โฆษณา