อยู่กับปัจจุบันคือ ความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องขณะที่ทํากิจวัตรประจําวันต่างๆ ตั้งแต่ ตื่นเช้า ล้างหน้าแปรงฟัน อาบนํ้า แต่งตัว กินข้าว ไปทํางาน กลับบ้าน ดูทีวี ล้างจาน ซักผ้า เขี่ยโทรศัพท์ เข้านอน จะมีซักกี่คนที่รู้สึกตัวขณะที่ทํากิจเหล่านี้ ส่วนมากจะเผลอไปคิดไปด้วยทําไปด้วย โดยขาดสติ ลืมว่าตัวเองทําอะไรลงไป ความรู้สึกตัวเป็นการฝึกสติอย่างต่อเนื่อง เมื่อทําได้ก็จะดํารงค์อยู่ในปัจจุบัน ไม่มีอดีตและอนาคต โดยที่ความคิดไม่สามารถครอบงําได้ เมื่อฝึกบ่อยๆ สติก็จะดีขึ้น ความคิดปรุงแต่ง ความฟุ้งซ่านก็น้อยลง ความทุกข์ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ ความสุขก็จะเพิ่ม หลักการง่ายๆคือ เมื่อเราขาดความรู้สึกตัว ตอนเราทําสิ่งใดเราไม่ได้ทําสิ่งนั้นจริงๆ เรามัวไปคิดโน้นคิดนี่ คิดถึงอดีตกังวลกับอนาคต ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันจริง จิตจะจดจ่อกับสิ่งที่ทําโดยไม่มีความคิดเรื่องอื่น นั่นคือปัจจุบันคือเวลาอันประเสริฐนั่นเอง
4 ถูกใจ
1 แชร์
232 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา