พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องมงคลสมรสไว้สั้นๆเพียงคำเดียว
ว่า สังคหะ แปลว่า การสงเคราะห์กัน และให้ปฏิบัติตามหลัก สังคหวัตถุ เพื่อเป็นการยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน ดังนี้
1.ทาน คือ การให้ปันแก่กัน คนเราถ้ารักกัน อยู่ด้วยกัน ต้องปันกันกินปันกันใช้ หามาได้แล้วควรรวมกันไว้เป็นกองกลางแล้วจึงแบ่งกันใช้ หากไม่เอามารวมกัน อาจเกิดการระแวงกันได้ การปันกันกินนี้รวมทั้งการปันทุกข์กันในครอบครัวด้วย เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความทุกข์ มีปัญหา ก็ควรนำมาปรึกษากันได้
2.ปิยวาจา คือ พูดกันด้วยวาจาไพเราะ
เเม้การตักเตือนกันก็ต้องระมัดระวังคำพูด ถ้าถือกันเป็นกันเองเกินไป อาจเกิดทิฏฐิมานะ ทำให้ครอบครัวไม่สงบสุข โดยถือหลักว่า ก่อนแต่งงานเคยพูดไพเราะอย่างไร หลังแต่งงานก็พูดไพเราะอย่างนั้น
3.อัตถจริยา คือ ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อกันเมื่อรู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควรก็นำมาเล่าสู่กันฟังพยายามศึกษาหาความรู้ทางธรรมะ เอาใจมาเกาะกับธรรมะให้มาก สามีภรรยานั้น เมื่อทะเลาะกัน ย่อมมีความผิดด้วยกันทั้งคู่
4.สมานัตตตา คือ การวางตัวให้เหมาะสมกับที่ตัวเป็นเป็นพ่อบ้านก็ทำตัวให้สมกับเป็นพ่อบ้าน เป็นแม่บ้านก็ทำตัวให้สมกับเป็นแม่บ้าน ต่างก็วางตัวให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในบ้านและนอกบ้าน ซึ่งข้อนี้จะประพฤติปฏิบัติให้ดี ต้องฝึกสมาธิให้ใจผ่องใสเป็นปกติ เพราะคนที่ใจผ่องใสจะรู้ว่าในภาวะเช่นนั้น ควรจะวางตนอย่างไร ไม่ระเริงโลกจนวางตนไม่เหมาะสม
โดยสรุป คือ การปฏิบัติสังคหวัตถุ ๔ คือ การปฏิบัติตนตามวิธี การทำบุญในพระพุทธศาสนา ๓ ประการ คือ
-ทาน - การให้ปันสิ่งของ
-รักษาศีล - เพื่อให้มีคำพูดที่ไพเราะ และเพื่ออุดข้อบกพร่องของตนจะได้เป็นคนมีประโยชน์
-เจริญภาวนา - การฟังธรรมและทำสมาธิ เพื่อให้ใจผ่องใส เกิด
ปัญญา จะได้วางตัวเหมาะสมกับที่ตัวเป็น
100 รับชม
  คำตอบอื่น (4)
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ประเทศเดียวในโลก ที่บอลเตะกันถึงรอบ 8 ทีมสุดท้ายแล้ว ปัญหายังตามมาไม่จบสิ้น เมื่อล่าสุด กสทช. แจ้งกกท. ให้คืนเงิน 600 ล้านบาทใน 15 วัน เรื่องราวเป็นอย่างไร เราจะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุด สำหรับค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2022 ที่ฟีฟ่าตั้งราคาไว้ คือ 1,180 ล้านบาท แต่เมื่อไม่มีเอกชนซื้อ ทำให้กกท. ต้องเป็นคนกลางในการประสานซื้อลิขสิทธิ์จากฟีฟ่าให้ ไม่อย่างนั้น คนไทยอาจไม่ได้ดูบอลโลกทางโทรทัศน์
   คนมีบ้านต้องระวัง รวมจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิด ไฟไหม้บ้าน เรามักจะเห็นข่าวการเกิดอัคคีภัยหรือไฟไหม้ โดยเฉพาะการเกิด ไฟไหม้บ้าน ซึ่งนำความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ตรงกับสำนวนที่ว่า “โจรปล้นสิบครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว”
   รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งตัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก๊งยากูซ่า ภายในปี 2030 แก๊งยากูซ่าทั่วประเทศ จะไม่สามารถใช้ทางด่วนได้ !
   • หนึ่งคนตด หมื่นคนตาย เรื่องราวการผายลมของทหารโรมัน ที่ทำให้มีคนตายเป็นหมื่นคน!?
   ดูทั้งหมด