น่าจะเป็นคนส่วนหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ และคนชาติใดๆ ก็ได้ไม่เฉพาะคนไทยครับ ที่มีนิสัยไม่ขอโทษก่อนการแก้ตัว
1 ถูกใจ
47 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา