ไม่คิดถึงอดีต ไม่กังวลไปในอนาคต อยู่กับปัจจุบันด้วยใจเป็นกลาง ไม่ติดรัก ไม่ติดชัง ปล่อยวางทั้งดี ทั้งชั่ว
โฆษณา