27 พ.ย. 2021 เวลา 13:47 • ความคิดเห็น
เราจะไว้ใจ คนๆหนึ่งได้มากน้อยแค่ไหน ?
คำถามนี้ถูกลบ
ไม่มีสิ่งใด..ในสากลที่ไว้ใจได้ทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต..ก็ทิ้งสารส่งตอได้เสมอ
คนที่มีชีวิตยิ่งยากไว้ใจ แม้คนตายยังไว้ใจไม่ได้เลย..
โฆษณา