27 พ.ย. 2021 เวลา 13:55 • ความคิดเห็น
ไม่กลัว...กุสู้ค่ะสู้. จากวิ่งหนี
จะเป็นมึงต่อยกุตบ มึงด่าพ่อกุล่อแม่มึง แตะมากุถีบ. ที่สุดแล้วคือกุตายได้แต่มึงต้องตายก่อน. กุชิบหายมึงวอดวาย....แต่หลบได้ให้หลบ แยกได้ก็แยก ถึงจำก็ลืมได้..ลืมได้ให้ลืม.
โฆษณา